Az ifjú emberLételeme: a harc. Életérzése akkor van rendben, ha küzdhet. Joga van harcolni a felnőtt világba való bejutásért, a felnőtt világ megváltoztatásáért.

Művészete, érzelmi élete rituális, maga által teremtett, szentesített hagyományokat követ.

Tudománya: dogmatikus. A felismert egyetlen rendszerhez vagy igazsághoz ragaszkodik.

Társas élete liturgikus. Mindig ugyanabban a sörözőben, ugyanazokkal, mindig ugyanannál az asztalnál...Hite: a kétely! Karácsony azt mondja, a kételyen áthaladva küzdhetjük ki valódi, személyes hitünket.

A kételkedő ifjú társa a vitapartnere, aki az örök vitákban mindig újra megvallja saját hitét, kitéve azt az ifjút marcangoló kételkedésnek.

Nincsenek megjegyzések: