A Waldorf után


Magyarországon az első Waldorf-középiskolát végzett évfolyam 7 éve érettségizett. A Waldorf Szövetség sorskövető kutatása bemutatja, miképp boldogulnak ezek a diákok, visszatekintve milyennek látják az iskolát. (ide kerül majd a kutatás eredményére mutató link).
Továbbtanulási esélyeik, életben való boldogulásuk összességében nem rosszabb a más iskolákban végzetteknél (sőt!). A hat érettségiztető Waldorf-iskolában 2007-ben összesen 121 diák tett érettségi vizsgát, közülük legalább egy tárgyból emelt szinten érettségizett 46 százalékuk. A tavalyi évben a magyar Waldorf-iskolák érettségi átlaga magasabb (3,96) volt, mint az országos szintű összesített érettségi átlageredmény (3,55) -ideértve tehát az ország minden iskolatípusában érettségizett diákot, mindkét szinten együtt.

Külföldön több, nagy létszámmal végzett, hosszabb időszakot átívelő vizsgálat is történt, pár kutatási adatot az alábbiakban szeretnénk ismertetni. Egy amerikai kutatás a Waldorf iskolákban végzettekkel azt találta, hogy ezek a fiatalok nagyra értékelik a felelős gondolkodást, és ha új ötleteiket a gyakorlatban is megvalósíthatják.
Fontosnak tartják, és saját életükben meg is valósítják az élethosszig tartó tanulást, és magasan fejlett esztétikai érzékkel rendelkeznek. A Waldorf-iskolát végzett fiatalok kevés időt töltenek tévénézéssel (minél iskolázottabbak, annál kevesebbet), ehelyett a barátokkal töltött időt, a tartós emberi kapcsolatokat értékelik és keresik a lehetőségét, hogy másoknak segítséget nyújthassanak. Belső morális „iránytűjük” segíti őket a szakmai és a magánélet kihívásain és próbáin való átnavigálásban, valamint választott hivatásukat magas erkölcsi alapelvek szerint gyakorolják. Munkához való kapcsolatát 88,9%-uk nagyon jónak vagy kitűnőnek ítélte, ami azt sugallja, hogy ez a csoport nagyon kielégítő munkát választott magának.
Maguk a válaszadók azt is leírták, hogy a Waldorf-képzést tartják a legfontosabbnak és legmeghatározóbbnak a kreatív készségeik, a tanulásszeretetük, az önkifejezésük, és a különböző nézőpontokból való vizsgálatra való képességük kialakulásában. Kifejtik, hogy nagymértékben tapasztalták meg a választás szabadságát a saját életük alakításában, és hogy sokféle lehetőségre nyitottak voltak. A Waldorf-iskolában töltött évek alatt megtanulták, hogy más emberek értékeit felismerjék, és produktív kapcsolatokat alakítsanak ki velük.
A Waldorf-iskolákban végzettek egyetemi oktatói és munkatársai maguknál a diákoknál is magasabb szintűnek értékelték azok erkölcsi érzékét és a képességeit. Rugalmasan gondolkodnak, sémáktól függetlenedni képesek. Másik fő jellemzőjük, amit visszatérően említenek, a kreatív és imaginatív (képzelőerőre támaszkodó) kapacitásuk mértéke, mely nemcsak a művészeti területeken nyilvánul meg, hanem a tudományok tanulása során is. Harmadik fő jellemzőként az erkölcsi fejlettségük mélységét és a mások iránt megnyilvánuló szociális érzékenységüket, törődésüket emelték ki. A kutatás összességében pozitív képet mutatott a Waldorf-oktatást illetően. A végzettek meghökkentően nagy számban tanultak tovább; a válaszadók 93,7%-a jelezte, hogy már megkezdte felsőoktatási tanulmányait, 88,3%-uk a felmérés idején már be is fejezte azt vagy épp végzés előtt állt.

Nincsenek megjegyzések: