A tanév rendje, ünnepek


A Waldorf-iskola éves ritmusát az ünnepkörök határozzák meg, és az iskolai élet legfontosabb eseményei közé tartoznak. Az ünnepek elsősorban az év fordulópontjaihoz kapcsolódnak és a keresztény kultúrkörben gyökereznek:- Szent Mihály napja (szeptember 29.), Szent Márton napja (november 11.), Szent Miklós napja (december 6.), Advent, Vízkereszt (január 6.), Farsang, Húsvét, Pünkösd, Szent János napja (június 26.). Az ünnepek kiváló lehetőséget adnak a gyermek természetes vallásos érzületének táplálására, a családok és az iskola közötti kapcsolat elmélyítésére, a közösségformálásra. Jó, ha így ráérezhetnek a gyerekek, hogy az ünnepi pillanatok milyensége az ünnepre való felkészülés minőségétől függ. Ezért minden ünnepet nagyon alapos, hosszas előkészület előz meg, mind a külső fizikai környezet (pl. osztályterem díszítése), mind a belső lelki állapot (pl. ünnephez kapcsolódó történetek meghallgatása, eljátszása) felkészítése szempontjából. Ez azért is szükséges, mert csak ezáltal válik a gyermeki (emberi) lélek alkalmassá arra, hogy az ünnep által közvetített szellemi impulzust be tudja fogadni magába.

Az iskolai szünetek 6-8 hetes tanítás után következnek, többnyire az ünnepekhez kapcsolódva.

Nincsenek megjegyzések: