Idézetek


"Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében." (Rudolf Steiner)

"A pedagógus király lehet a gyermek birodalmában, ha nem csak törvényeket talál ki, hanem figyelembe veszi a gyermek törvényeit is." (Ancsel Éva)

Minden életkornak megvan a maga egyedülálló és teljes szerepe, feladata. Szigorúan tilos és kártékony bármelyiket feláldozni a következő érdekében! (Nagy László nyomán)

"Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény."
(Ady Endre)

"Mi magunk legyünk az a változás, melyet látni szeretnénk a világban." (Mahátma Gandhi)

"A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." (Juhász Gyula)

"Valaki egyszer észrevett egy pillangót, amint éppen bábjából próbált kimászni. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta, ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét - amely fuvallat fel is gyorsította a dolgot. De ami kibújt a bábból, az nem lepke lett, hanem egy szétroncsolt szárnyú lény." (A. de Mello)

"A néptanító soha nem tévesztheti szem elől, hogy nem a tanuló tudásának növelése, hanem érzületének nemesítése képezi feladatát. Az agyat megtölteni lehetetlen. Amit beletöltöttünk, sokszor elpárolog. A nemesebb érzések fölkeltése háládatosabb munka, mert mit igazán szívükbe oltunk, gyökeret is ver abban." (Wekerle Sándor)

"Alattad az ég, /fölötted a föld, / benned a létra!" (Weöres Sándor)

"Amikor születtem, nem jeleztek nagyot / messiás-mutató különös csillagok, / csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. (...) Az egyik bánatom: mért nem tudja látni / egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, / úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?" (Mécs László)

"Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti." (Gal. 5.9)

"A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek." (Rudolf Steiner)

"...Nem sokaság, hanem/Lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat." (Berzsenyi Dániel)

"Nincs reménytelenebb gát, lakat, retesz, mint amelyik a közpiszoktól akar megvédeni egy gyerekszobát..." (Németh László)

Nincsenek megjegyzések: